Sunday, August 4, 2019

0 comments
जापान मा जागिर को अन्तर्वार्ता को तयारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु।  अन्तर्वार्ता को प्रवाह र म्यानर  अन्तर्वार्ता दिने दिन आफ्नो...

0 comments
जापान आइसकेपछी हामी हरुले पहिलो पटक भोग्ने समस्या मध्ये एक पर्छ फोहोर को बर्गिकरण। फोहोर को बर्गीकरण नबुझेर जथाभावी फोहोर फाल्दा कयौं ...