Saturday, September 7, 2019

0 comments
जापान केयर गिभिंग Evaluation Test Sample  को लागि तल दिइएको लिंक मा क्लिक गर्नु होस Nursing care skills Evaluation Test Sample  ...

0 comments
जापान सरकार ले उपभोग कर (जसलाई नेपाल मा VAT भन्ने गरिन्छ) लाइ ८% बाट बढाएर १०% बनाउदैछ।  उपभोग कर बढाउनु को कारण  जापान मा घट्दो जन्...

Sunday, September 1, 2019

0 comments
जापान मा आफ्नो ग्राहक हरुसंग जुनसुकै जस्तो सुकै अवस्था मा पनि बिनम्र तरिकाले व्यवहार गर्ने गरिन्छ। जापानी शब्द ओमोतेनासी(おもてなし) र यसको प्...