Saturday, September 21, 2019

0 comments
यो JLPT N4 को  आधारभूत व्याकरण हो।  प्रयोग गर्ने वाक्यांस अथवा क्षेत्र हेरेर कुनै व्याकरण को प्रयोग अलिकति फरक तरिकाले गरिएको पनि...

Monday, September 16, 2019

0 comments
Youtube शिक्षा सम्बन्धि सामग्री हरुको महान स्रोत पनि हो।   भिडियो  जति धेरै संख्या मा हेरिन्छ त्यति धेरै Youtube बाट आय आर्जन हुने...