Saturday, January 2, 2021

1 comments
  🔵 जापान मा बिदेशी हरुले Stock Market मा लगानी गर्न पाउछ? जापान मा मिडीयम अथवा लङ्ग टर्म भिसामा बसोबास गर्नुहुने बिदेशी नागरिक ले Stock Ma...

Thursday, December 31, 2020

0 comments
 साबा(サバ or 鯖) जापानी परीकार मा धेरै नै पौष्टिक तत्त्व हरु ले भरीपुर्ण माछा हो, बिशेष गरी मानव शरीर मा चाहिने अती नै महत्वपुर्ण Omega-3 fat ...